KEluarga Besar
SDI Al Azhar Syuhada

Setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah.” Ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani”

(Ki Hajar Dewantara)

Kepala Sekolah

Mardha Tresnowaty Putri, S.Psi, M.Pd

Wali Kelas 1

Nurfitri Rohmanisa, S.Pd.I

Wali Kelas 2

Rojiyah, S.Pd., M.Pd.

Wali Kelas 2

Farida Hannum Sari S

Wali Kelas 3

Sudarti, S.Pd.

Pendamping Wali Kelas 3

Yasyfiyani Syafa, S.Pd

Wali Kelas 4A

Lia Lasnawati, S.Pd.

Wali Kelas 4B

Yusniwati, S.Pd.

Wali Kelas 5

Novirna Wahyulizsa Gunanti, S.Pd.

Pendamping Wali Kelas 5

Tri Lestari, S.Pd.

Wali Kelas 6A

Endang Sugiarti S.Pd

Wali Kelas 6B

Isnaeni Nurul Hasanah, S.Pd.

Guru Akidah, Fikih

Siti Masah, S.Pd.I

Guru PAI

Wahidin, S.Pd.I

Guru Tahfiz & Qurdis

Shahwin Pangestu Bugi, S.Pd.I

Guru PJOK

Nunut Istikhomah, S.Pd.

Guru Bhs. Inggris

Siska Yunita, S.Pd.

Kepala TU

Pamungkas Juli

Operator Sekolah

Ismanto